Privacybeleid

Uw persoonsgegevens worden door (BVBA GALOCHE- Lindekensstraat 2 BE 2200 Noorderwijk – info@galoche.be- +32 14264944) verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@galoche.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x